top of page
TOEFL/IELTS դասընթացներ          

 Տևողությունը  

Կախված տվյալ պահին Ձեր ունեցած գիտելիքներից TOEFL/IELTS քննություններին նախապատրաստվելու համար դասընթացի տևողությունը կարող է լինել.

 • C2 մակարդակի դեպքում ~2 ամիս

 • B2,C1 մակարդակի դեպքում ~4-6 ամիս

 • A2,B1 - մակարդակի դեպքում ~9-12 ամիս

 

 Փաթեթներ  

A&WW վիրտուալ դպրոցն առաջարկում է TOEFL/IELTS դասընթացների հետևյալ փաթեթները 

 • խորացված դասընթաց - 1 ժամ տևողությամբ անհատական/խմբային դասեր

 • խորացված դասընթաց - 2 ժամ տևողությամբ անհատական/խմբային դասեր

 • խորհրդատվություն - 3 ժամ տևողությամբ՝ անհատական /թեստ, սխալների վերլուծություն․ պարբերականությունն ընտրվում է դիմորդի կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության/։ 

**​Դասընթացների արժեքների գնհարցման համար դիմել ստորև նշված միջոցներով։

 Ընթացակարգը  

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է՝

 • գրանցվել  այստեղ կամ զանգահարել  +374 94 78 39 93

 • գրել նախնական թեստ՝ գիտելիքների մակարդակն ըստ միջազգային չափանիշների որոշելու համար

 • ընտրել համապատասխան փաթեթը և համաձայնեցնել ժամանակացույցը

 • ստանալ դասարան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ տվյալները և մասնակցել դասերին։

N 1.

 Կարևոր է իմանալ                 
Ուղեցույց. օգտակար նյութեր TOEFL և IELTS  քննություններին նախապատրաստվելու համար

N 2.

Անգլերենի թեստեր և միջազգային ստանդարտներ

Ստորև ներկայացնում ենք անգլերենի իմացության գնահատման բազմաթիվ թեստերից  առավել տարածվածները և հանրության ավելի լայն շրջանակներին հայտնիները.

 

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language),  

 • IELTS (International English Language Testing System)  

 • ISAT  (International Student Admissions Test)

 • NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters )

 • TEFL (Teaching English as a foreign language )

 • TOEIC (Տest of English for International Communication)

 • PTE Academic Pearson Test of English Academic

 • Standardised test

 • UBELT (University of Bath English Language Test)

 • University of Cambridge ESOL examination

 • LNATTrinity College London ESOL

 • EFSL (English as a Foreign or Second Language)

 • TELC (The European Language Certificates )​

 

(*TOEFL֊ի և IELTS ֊ի նկարագրերը և տարբերություները կարող եք տեսնել    այստեղ  ):

N 3.

Անգլերենի իմացության աստիճանի գնահատում 

 

Անգլերենի իմացության գնահատման առավել տարածված մեթոդներն են՝ պարզագույն 1-5 բալանոց համակարգ, հանրահայտ Basic, Conversational, Good, Fluent մոդել, Elementary, Intermediate, Advanced մոդել և  CEF (Common European Framework) -ի գնահատման համակարգը՝

 

A Basic User  - տարրական կամ հիմանական իմացություն

A1 - Breakthrough or beginner

A2 - Waystage or elementary

 

B Independent User - ազատ տիրապետում

B1 - Threshold or intermediate

B2 - Vantage or upper intermediate

 

C Proficient User  -  պրոֆեսիոնալ իմացություն

C1 - Effective Operational Proficiency or advanced

C2 - Mastery or proficiency

 

*Յուրաքանչյուր մակարդակը ենդարում է համապատասխան հմտություններ, որի մանրամասները կարող եք տեսնել    այստեղ  :

N 4.

Դասընթացներ

*Անգլերեն /բիզնես, խոսակցական, TOEFL, IELTS, մասնագիտական․․․/

*Ֆրանսերեն

*Ռուսերեն

*Գերմաներեն

*Իսպաներեն

*Հայերենըորպես օտար լեզու

――――

Համակարգչային հմտություններ

*Ընդհանուր համակարգչային հմտություններ

*Խմբագրական գործիքներ (MS Word, LO Writer,etc)

*Շնորհանդեսների պատրաստում (presentations)

*Էլ․նամակագրություն (emailing)

*Նախագծերի ղեկավարման գործիքներ (PM tools)

businessman.gif

 

Վիրտուալ օգնական 

*օնլայն թարգմանություններ

*պրեզենտացաների պատրաստում

*տեքստերի խմբագրում 

*բլանկների պատրաստում

*բիզնես գործընթացների ավտոմատացում 

*այլ օժանդակություն

bottom of page