top of page

Նշում․ Ձեր գրանցումը կհաստատվի հետադարձ կապով։

Հետևեք Ձեր կողմից նշված էլ․ հասցեին։ Միանալ           Ուղեցույց

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են անցկացվում              

Դասընթացներն անցկացվում են վիրտուալ դասարանում՝ ապահովված գրատախտակով, էլ. գրքերով և տետրերով։

Դասին միանում են նախապես սահմանված ժամանակացույցով տրամադրված դասարանի հասցեով։

2. Ինչպե՞ս մասնակցել                      

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է՝

  • գրանցվել

  • անցնել թեստ

  • նշանակել դասացուցակ 

  • կատարել վճարում

  • միանալ դասարանին ըստ դասացուցակի։

3. Ի՞նչ է անհրաժեշտ                        

Անհրաժեշտ է ունենալ համակարգիչ/պլանշետ և ինտերնետ։

4. Ինչու՞ սովորել մեզ հետ               

Մեր դասարանի միջոցով Դուք

  • սովորում եք ամենուրեք

  • խնայում եք Ձեր ժամանկը

  • սովորում եք անհատական ծրագրով և հետաքրքիր ուսումնական նյութերով։

bottom of page