top of page

UPSKILL ԾՐԱԳԻՐ․ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ(ՕՆԼԱՅՆ)

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ  5-16Տ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՀԱՄԱՐ (ՕՆԼԱՅՆ)

*ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են անցկացվում              

Դասընթացներն անցկացվում են վիրտուալ դասարանում՝ ապահովված գրատախտակով, էլ. գրքերով և տետրերով։

Դասին միանում են նախապես սահմանված ժամանակացույցով տրամադրված դասարանի հասցեով։

3. Ի՞նչ է անհրաժեշտ                        

Անհրաժեշտ է ունենալ համակարգիչ/պլանշետ և ինտերնետ։

2. Ինչպե՞ս մասնակցել                      

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է՝

  • գրանցվել

  • անցնել թեստ

  • նշանակել դասացուցակ 

  • կատարել վճարում

  • միանալ դասարանին ըստ դասացուցակի։

4. Ինչու՞ սովորել մեզ հետ               

Մեր դասարանի միջոցով Դուք

  • սովորում եք ամենուրեք

  • խնայում եք Ձեր ժամանկը

  • սովորում եք անհատական ծրագրով և հետաքրքիր ուսումնական նյութերով։

bottom of page