top of page
Search
  Կարևոր է իմանալ                

Դասընթացներ

*Անգլերեն /բիզնես, խոսակցական, TOEFL, IELTS, մասնագիտական․․․/

*Ֆրանսերեն

*Ռուսերեն

*Գերմաներեն

*Իսպաներեն

*Արաբերեն

*Հայերենը որպես օտար լեզու

*Մաթեմատիկա

――――

Համակարգչային հմտություններ

*Ընդհանուր համակարգչային հմտություններ

*Խմբագրական գործիքներ (MS Word, LO Writer,etc)

*Շնորհանդեսների պատրաստում (presentations)

*Էլ․նամակագրություն (emailing)

*Նախագծերի ղեկավարման գործիքներ (PM tools)