top of page

    Դուք կարող եք ստուգել Ձեր գիտելիքները այս էջում ներկայացված թեստերի միջոցով։

Թեստերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է՝

  1. լրացնել տվյալները

  2. կատարել վճարում և ստանալ մուտքի համար անհրաժեշտ տվյալներ

  3. լրացնել թեստը

  4. էլ․ հասցեին ստանալ թեստի արդյունքները 

 

ՈւՇԱԴՐՈւՅԹՈւՆ․

  • Թեստը լրացնելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել ճիշտ տվյալներ՝ հեռախոսահամար, էլ․ հասցե, որպեսզի հնարավոր լինի Ձեզ տալ համապատասխան թույլտվություններ և  ուղարկել թեստի արդյունքները։

 

  • 1 թեստի արժեքը՝  400 դր  

  • 1 Թեստի վերլուծության արժեքը `3,500 դր (Վերլուծությունը կատարված սխալների վերլուծումն է և բացատրությունը)

 

    Ուղեցույց                        

                                                

ՔԱՅԼ  2.

 Վճարել

ՔԱՅԼ  1.

 Լրացնել տվյալները

 TOEFL/IELTS Tips       

Դասընթացներ

 

*Հայերեն

*Անգլերեն

*Ֆրանսերեն

*Ռուսերեն

*Գերմաներեն

*Արաբերեն

*Իսպաներեն

――――

*Քիմիա

*ֆիզիկա

*Մաթեմատիկա

――――

Համակարգչային հմտություններ

*Ընդհանուր համակարգչային հմտություններ

*Խմբագրական գործիքներ (MS Word, LO Writer,etc)

*Շնորհանդեսների պատրաստում (presentations)

*Էլ․նամակագրություն (emailing)

*Նախագծերի ղեկավարման գործիքներ (PM tools)

 Թեստ 3    

 Թեստ 4    

 Թեստ 5    

 Թեստ 6    

 Թեստ  13 

 Թեստ 14  

 Թեստ 7    

 Թեստ 8    

 Թեստ 11 

 Թեստ 12  

 Թեստ 9    

 Թեստ 15 

 Թեստ 17  

 Թեստ 16  

 Թեստ 18  

 Թեստ 19  

 Թեստ 20  

 Թեստ 21  

 Թեստ 22  

 Թեստ 23  

 Թեստ 24  

 Թեստ 25  

 Թեստ 26  

 Թեստ 27  

 Թեստ 28  

 Թեստ 6    

ՔԱՅԼ  3.

Ստանալ մուտք և բացել թեստը

bottom of page