top of page
 • ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

անգլերենից/ռուսերենից/գերմաներենից/ֆրանսերենից/այլ օտար լեզուներից հայերեն և հակառակը

 

 • ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ/ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ

 

 • ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 

 • ԴԻԶԱՅՆ

֊ Այցեքարտեր

֊ Բուկլետներ

֊ Ֆլայերներ

֊ Բրոշյուրներ

֊ այլ

 

 • ՎԵԲ ԿԱՅՔԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

     Կոնտակտներ

 

facebook.com/knowhowaww․onlineclasses

էլ․ հասցե՝ knowhow.aww@gmail.com

    Ուղիղ կապ կայքի միջոցով

   Հեռ՝      +374 94 78 39 93

 • facebook
 • w-googleplus
 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon
 • Facebook - White Circle
  ՕՆԼԱՅՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ   
         ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ        

  - Ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն,

     գերմաներեն, իսպաներեն

 • խոսակցական

 • բիզնես / մասնագիտական

 • քերականություն

 • ընդհանուր

  

  - Հայերեն (որպես օտար լեզու)

  - Ավարտական և ընդունելության  միասնական քննությունների  նախապատրաստում ՕՆԼԱՅՆ  ԹԵՍՏԵՐԻ միջոցով․ 

  - Համակարգչային դասընթացներ

 • Շնորհանդեսների պատրաստում

 • Տեսանյութերի պատրաստում

 • Փաստաթղթերի կազմում 

 • Էլ․ հաղորդակցություն 

 • Տարբեր ծրագրեր աշխատանքային
  գործընթացները կազմակերպելու համար

 • Բլանկների, սխեմաների պատրաստում 

bottom of page