top of page

21-րդ դարում պահանջվող 15 հմտությունները

Մենք ապրում ենք մի դարում, որտեղ սրընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում բոլոր ոլորտներում և շատ խորը մակարդակներում։ Այդ փոփոխութոյւնները վերաբերվում են նաև մարդկանց որպես անհատների՝ ապրելակերպ, վարքագիծ, հարաբերություններ անձնական կյանքում և աշխատավայրում, ինչպես նաև գոյատևելու համար պահանջվող արժեքներ ու հմտություններ:


Այսպիսով, 21 -րդ դարի ամենապահանջված հմտությունները .

1. Ճկունություն (flexibility, adaptability)- նոր միջավայրին, նոր պահանջներին, նոր իրականությանը հարմարվելու ունակություն

2. Քննադատական ​​մտածողություն (critical thinking)

3. Ինքնակազմակերպվածություն (self-discipline)

4․ Ժամանակի կառավարում (time management)

5. Օտար լեզուների իմացություն (foreign languages)

6. ՏՏ գրագիտություն (ITC skills)

7. Մեդիագրագիտություն (media literacy)

8. Հաղորդակցության հմտություններ (բանավոր և գրավոր) (communication)

9․ Հետազոտական հմտություններ (research skills)

10․ Վերլուծական հմտությունները (analytical skills)

11․ Ֆինանսական գրագիտություն - սեփական բյուջեի պլանավորում և ֆինանսական միջոցների տնօրինում (financial literacy)

12․ Իրավաբանական տարրական գրագիտություն (legal basic literacy)

13․ Ստեղծարարություն (creativity)

14. Դիմացկունություն (resilience)

15․ Սովորել, թե ինչպես սովորել (learn how to learn)  Կարևոր է իմանալ                        
bottom of page