top of page

Ինչպե՞ս է գնահատվում օտար լեզվի իմացությունը

Օտար լեզվի իմացության մակարդակը որոշելու համար բնականաբար պետք է հիմնվել սեփական գնահատականի վրա այլ միջազգայնորեն ընդունելի որոշակի չափանիշների վրա։ Տարբեր լեզուների դեպքում այդ մեթդները և թեստավորման համակարգերը տարբեր են, սակայն հիմնական սկզբունքն նույնն է։

Օտար լեզվի իմացության աստիճանի գնահատումը դիտարկենք անգլերենի օրինակով․ անգլերենի իմացության գնահատման առավել տարածված մեթոդներն են՝ պարզագույն 1-5 բալանոց համակարգ, հանրահայտ Basic, Conversational, Good, Fluent մոդել, Elementary, Intermediate, Advanced մոդել և CEF (Common European Framework) -ի գնահատման համակարգը՝

A Basic User - տարրական կամ հիմանական իմացություն

A1 - Breakthrough or beginner

A2 - Waystage or elementary

B Independent User - ազատ տիրապետում

B1 - Threshold or intermediate

B2 - Vantage or upper intermediate

C Proficient User - պրոֆեսիոնալ իմացություն

C1 - Effective Operational Proficiency or advanced

C2 - Mastery or proficiency

*Յուրաքանչյուր մակարդակը ենթդարում է համապատասխան հմտություններ, որի մանրամասները կարող եք տեսնել այստեղ:Comentários


  Կարևոր է իմանալ                        
bottom of page